O nás

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry je členem a zástupcem Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS), která se zabývá výzkumem a standardizací vlastností vody, vodní páry a vodných roztoků v následujících oblastech:

  • termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry,
  • fyzikální chemie systémů s vodnými roztoky,
  • elektrárenská chemie (úprava vody, koroze, únava a životnost materiálů v důsledku chemických příměsí v parních obězích),
  • požadavky průmyslu a jejich řešení,
  • vlastnosti mořské vody.

Činnost

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry zajišťuje v České republice tyto činnosti:

  • Organizuje a provádí experimentální výzkum, kritické hodnocení experimentálních dat a matematický popis vlastností vody, vodní páry a vodných roztoků na základě doporučení mateřské asociace IAPWS.
  • Informuje českou odbornou veřejnost o činnosti asociace IAPWS a o získaných poznatcích.
  • Zavádí do celostátní praxe mezinárodně přijaté výpočtové podklady, které jsou v energetice a dalších průmyslových odvětvích závazným mezinárodním standardem.
  • Publikuje závažné dokumenty asociace IAPWS.
  • Provádí poradenství.

Historie české a československé účasti v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry

Zapojení československých zástupců do výzkumu vlastností vody a vodní páry, který vyústil v založení organizace IAPS (International Association for the Properties of Steam), předchůdce dnešní IAPWS, se datuje do 20. let minulého století.  Profesoři J. Havlíček a L. Miškovský (mj. iniciátor založení Laboratoře strojnické ČSAV, předchůdce dnešního Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.), přispívali k řešení úkolů formulovaných vznikající komunitou měřením vlastností vodní páry v rovnovážném stavu.

Zástupci Československa se zúčastnili 1. mezinárodní konference o tabulkách vodní páry (First International Steam-Table Conference) a společně se zástupci z Velké Británie, Německa, USA se podíleli na přípravě přesnějších tabulek vlastností vodní páry. V Československu se měla v r. 1939 dokonce konat v pořadí 4. konference o tabulkách vodní páry, na které se měly diskutovat výsledky měření vlastností vody a vodní páry při vysokých tlacích a vysokých teplotách. Druhá světová válka však mezinárodní spolupráci zastavila na celých 20 let.

Na 6. mezinárodní konferenci o vlastnostech páry (6th International Conference on the Properties of Steam – ICPS) konané v New Yorku v r. 1963 byl ustaven Mezinárodní výbor pro formulaci úkolů (International Formulating Committee – IFC), jehož cílem bylo vyvíjet vědecké a průmyslové formulace pro počítačové užití tabulek termodynamických vlastností vody a vodní páry. První zasedání výboru IFC se konalo v r. 1965 v Praze a byly na něm přijaty předběžné verze vědecké a průmyslové formulace.

Na 7. mezinárodní konferenci ICPS konané v r. 1968 v Tokiu byly navržené formulace přijaty jako mezinárodní normy a východisko pro mezinárodní tabulky vodní páry. Výkonný výbor organizace IAPS se v té době skládal ze zástupců USA, Sovětského svazu, Francie, Japonska, Československa a Německé spolkové republiky.

V r. 1981 se v Praze konala zasedání výkonného výboru organizace a pracovních skupin. V r. 1989 se členové IAPWS do Prahy vrátili znovu, protože se zde konala 11. mezinárodní konference ICPS. Na této konferenci byla reflektována skutečnost, že se IAPS nezabývá jen vlastnostmi páry, ale také vlastnostmi vody v kapalném (a později i pevném) skupenství. Název asociace byl změněn na International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS). Zároveň byla oblast činnosti IAPWS rozšířena i na vlastnosti vodných roztoků a chemii vody v tepelných obězích v energetice.

Do Prahy zavítali zástupci mezinárodní organizace (již IAPWS) také v r. 2000, kdy se zde konalo pravidelné každoroční zasedání výkonného výboru a pracovních skupin se symposiem. Na tomto zasedání bylo uděleno historicky první ocenění IAPWS Helmholtz Award, které se od té doby uděluje každoročně mladému výzkumníkovi, který významným způsobem přispěje k oblasti zájmu IAPWS nebo otevře nové směry výzkumu. V roce 2019 získal tuto cenu Ing. V. Vinš, Ph.D.

Kromě IAPWS Helmholtz Award uděluje IAPWS také ocenění IAPWS Honorary Fellow za významný příspěvek mezinárodní asociaci. Mezi české držitele tohoto ocenění patří prof. J. Jůza, autor známého i-s diagramu vodní páry, který ocenění získal v r. 1981, Ing. O. Šifner, CSc. (v r. 2001), prof. Ing. R. Mareš, CSc. (v r. 2011) a Ing. J. Hrubý, CSc. (v r. 2021).

V letech 2005 až 2006 byl prezidentem mezinárodní asociace IAPWS prof. Ing. F. Maršík, DrSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, a v letech 2019 a 2020 zastával funkci prezidenta IAPWS Ing. J. Hrubý, CSc., také z Ústavu termomechaniky AV ČR.

V roce 2011 se konalo výroční setkání IAPWS Annual Meeting v Plzni [3] a v roce 2018 byla uspořádána 17. mezinárodní konference ICPWS v Praze [4].  

Současní členové společnosti jsou aktivními zástupci v pracovních skupinách mezinárodní asociace. Bc. Adam Nový je místopředsedou pracovní skupiny pro průmyslové požadavky a řešení (IRS), Ing. Jan Hrubý, CSc. je místopředsedou pracovní skupiny pro termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry (TPWS).

Zdroje

[1] O. Šifner, 75 Years of International Cooperation in Research and Standardization of Thermophysical Properties of Water and Steam, Water, Steam, and Aqueous Solutions for Electric Power. Advances in Science and Technology. Kyoto : Maruzen Co., Ltd, 2005, 757-764. ISBN 4-621-07596-9

[2] Web IAPWS

[3] Tisková zpráva IAPWS Meeting 2011

[4] Tisková zpráva ICPWS 2018